Alles over bomen

Boomveiligheidscontrole

Om de te nemen beheermaatregelen in beeld te krijgen wordt de onderhoudstoestand van bomen opgenomen. Potentieel onveilige situaties worden gesignaleerd door de boom veiligheid controle. Met vastlegging van de opgenomen gegevens en uitvoering van eventuele beheermaatregelen voldoet de boomeigenaar aan de zorgplicht.