Directie-UAV

Om het gewenste eindresultaat te kunnen behalen voor het werk waarvan op dat moment sprake is, kan Alles over Groenbeheer de directievoering op zich nemen. Met onze kennis op het gebied van bestekken en UAV, gecombineerd met de aanwezige groenkennis, worden uw belangen als opdrachtgever uitstekend behartigd. De directievoering kan volledig door Alles over Groenbeheer worden uitgevoerd of in samenwerking met de opdrachtgever.

Directie-UAV

Als directievoerende partij kan een traject bijvoorbeeld als volgt ingevuld worden:

Instructie/opleiding

Het traject van directievoering kan, indien gewenst, instruerend aangewend worden en op die wijze opleiding verschaffen aan medewerkers van de opdrachtgever.