Opstellen bestekken

Binnen het bestekswerk kunnen wij u van dienst zijn met:

Niet iedere bestekschrijver is in staat om een bestek te schrijven dat aansluit op de specifieke eisen die groenbeheer stelt aan de werkzaamheden die in het bestek beschreven moeten worden. Kennis op het gebied van de groene buitenruimte is een 'must' en deze is binnen Alles over Groenbeheer aanwezig.

Deze groene kennis wordt gecombineerd met de opgedane ervaring met het opstellen van RAW-bestekken, onze deelname in werk- en gebruikersgroepen bij het CROW, bekendheid met de nieuwe aanbestedingswet en het ARW 2012. Om het bestek te voorzien van de juiste hoeveelheden heeft Alles over Groenbeheer de kennis en ervaring in huis om inventarisaties uit te voeren. Dit maakt Alles over Groenbeheer tot uw ideale bestekschrijver. Wij schrijven uw bestekken en indien gewenst verzorgen wij de Nota van Inlichtingen en begeleiden wij de aanbesteding.
U kunt bij ons terecht voor uw frequentie-, beeld- en/of raambestekken of combinaties daarvan.