Bomen Effect Analyse

BEA

De Bomen Effect Analyse (BEA) is een beoordeling van mogelijke gevolgen van bouw en aanleg voor bestaande bomen.

Voorbereiding

Gestart wordt met een bepaling van de kwaliteit van de bomen, zoals beschreven bij kwaliteitsbepaling bomen. Voor bomen die het groene of het gele licht krijgen (op spreekwoordelijke wijze of met onze verkeerslichtmethode) is een Bomen Effect Analyse het aangewezen instrument om de mogelijkheid en zin van boombehoud te bepalen.

Behoud zinvol of zinloos?

Uitgebreid en op de vraagstelling afgestemd onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen welke gevolgen realisatie van de werkzaamheden heeft voor de bomen. Door uitvoering van de Bomen Effect Analyse wordt bepaald of en hoe blijvend behoud van een boom mogelijk en zinvol is bij de aanstaande werkzaamheden.

Nader onderzoek

Het onderzoek bestaat doorgaans uit bestudering van de voorgenomen werkzaamheden en nader bovengronds- en ondergronds onderzoek. Bij het gehele project wordt altijd één van onze European Tree Technicians ingezet als projectleider.

Oplevering

In een duidelijk en overzichtelijk rapport wordt beschreven wat onderzocht is, volgens welke methode, welke resultaten behaald zijn en welke conclusies hieraan verbonden zijn.

Praktisch inzichtelijk

De visualisatie van geschreven tekst wordt door onze tekenaars gerealiseerd. Het verhoogt de praktische gebruikswaarde van onze Bomen Effect Analyse.