Planmatig boombeheer®

Kosten besparen door innovatief beheren

De boom en haar vele gezichten

Wettelijke bepalingen betreffende de veiligheid rondom bomen, overlast voor derden, verminderde conditie van bomen. Snoeien is nooit goed voor een boom. Ruimtegebrek in onze volle buitenruimte, tegenstrijdige belangen bij de aanwezigheid van bomen en een boomeigenaar die dit alles in goed banen moet leiden.

Onbegonnen werk of uitdaging?

Met de beschikbare middelen, waaronder uiteraard het aantal euro’s, wordt van de beleidsmaker en de beheerder verwacht om al deze conflicterende situaties in goede banen te leiden. Een schier onmogelijke taak, reden voor Alles over Groenbeheer om een model op te zetten waarmee registratie, doordacht beleid en onderhoud gereguleerd wordt.

Planmatig Boombeheer®, kiezen voor kwaliteit

Het model brengt structuur aan in het gehele proces rondom het onderhoud van uw bomen. Met deze benadering houdt u zelf de regie in handen. Op elk moment weet u in welke staat uw bomenbestand zich bevindt en wat de mogelijkheden zijn binnen de middelen die te uwer beschikking staan.

Planmatig Boombeheer® geeft exact aan op welke wijze het beschikbaar budget efficiënter ingezet kan worden, waardoor structureel meer gerealiseerd kan worden met hetzelfde budget. De opzet van het model kenmerkt zich door de ‘onbeperkte houdbaarheidsdatum’.

Planmatig Boombeheer® biedt: