Inventarisatie

Uitvoeren inventarisaties

Om planmatig plantvakbeheer en planmatig boombeheer mogelijk te maken dient de exacte omvang, de kwaliteit, zorgplichtkenmerken en het aanwezige beplantingstype bekend te zijn. De methode die wij ontwikkeld hebben begint daarom altijd met het verzamelen van relevante gegevens. Jaarlijks voert Alles over Groenbeheer circa 150.000 boomveiligheidscontroles uit en worden duizenden hectares landschappelijke beplantingen en plantsoenen opgenomen. Wij hebben ervaring met de meeste ‘groene’ beheer- en registratiesystemen. Dit betekent dat onze opnames vakkundig worden vastgelegd in uw beheersysteem.

Bestandsbeheer

Een ‘groen’ beheersysteem verliest, net als andere beheersystemen, haar waarde wanneer de geregistreerde gegevens onvolledig en niet actueel zijn. Overzetten van data en muteren van gegevens vormen een groot risico voor een goed bestandsbeheer. Alles over Groenbeheer neemt het bestandsbeheer van u over. Wij doen dat in projectvorm, vaak als onderdeel van directievoering. Maar ook wordt bestandbeheer door ons uitgevoerd bij opnemen van beeldkwaliteit of uitvoeren van inventarisaties.