Planmatig plantvakbeheer

De ontwerper van een groene inrichting heeft een invulling voor ogen die voldoet aan de beoogde functies van het groen en het eindbeeld dat de ontwerper opgesteld heeft. De weg die leidt tot het eindbeeld (het beheer) kenmerkt zich door een aantal ingrepen (de beheermaatregelen). Er wordt gestreefd naar volledige functievervulling tegen zo laag mogelijke kosten.

Planmatig beheer staat voor:

Planmatig beheer plantsoenen

Een gesloten beplanting in goede conditie op de juiste plaats in de openbare ruimte is eenvoudig te onderhouden tegen relatief lage beheerkosten, mits dit op weldoordachte en volgens een bepaalde methode geschiedt. Het groene beeld wordt door de burger gewaardeerd, wat leidt tot vermindering van klachten. Alles over Groenbeheer brengt de plantsoenen die niet aan deze criteria voldoen in beeld na een uitgebreide inventarisatie. Zij stelt aan de hand van het overzicht een beheeradvies op. De kosten voor de geadviseerde beheermaatregelen worden terugverdiend door lagere beheerkosten. Binnen enkele jaren levert het planmatig beheer van plantsoenen een hogere kwaliteit op tegen lagere kosten.

Planmatig beheer landschappelijke beplantingen

Alles over Groenbeheer introduceert planmatig beheer landschappelijke beplantingen. In één klap behoren de problemen van de beheerder met zorgplicht, hoge onderhoudskosten en ecologisch minder aantrekkelijke beplantingen tot het verleden. Door het kiezen van juiste eindbeelden, optimale onderhoudscycli en een grootschalige aanpak kan dit tegen relatief lage kosten. Veel van de werkzaamheden worden ‘betaald’ uit de opbrengst van het vrijkomend hout.

Onze rol bij planmatig beheer: