Alles over bomen

Kwaliteitsbepaling bomen

Met de ‘verkeerslichtenkaart’ kunnen de diverse disciplines (van ontwerper tot groenbeheerder, en alles wat daartussen zit) in een vroeg stadium aflezen in hoeverre rekening gehouden dient te worden met het aanwezige groen.