Laatste nieuws

Verbetering bodemkwaliteit: van groeimedium naar graaimedium

Verbetering bodemkwaliteit

'Bodem verrijken en boevenpraktijken'.

Via volgende link kunt u het gehele artikel lezen.
Planmatig plantvakbeheer Hitland

Planmatig plantvakbeheer

Op de website die u nu voor u ziet, is ‘Planmatig plantvakbeheer’ benoemd als één van onze kernactiviteiten. Groenvakken dienen te voldoen aan een zekere functie en uit te groeien naar een eindbeeld dat vóór totstandkoming van het ontwerp reeds opgesteld is. De weg die leidt tot het eindbeeld (het beheer) kenmerkt zich door een aantal beheermaatregelen. De groeneigenaar en Alles over Groenbeheer streven naar volledige functievervulling tegen zo laag mogelijke kosten. Jammer is, dat het enige jaren in beslag neemt voordat écht gezien kan worden of het eindresultaat volledig aan de bedoelingen beantwoordt.

Wij vonden het erg leuk om dit ontwikkelingsproces te volgen en belangrijk dat we kunnen laten zien hoe het beloofde beeld zich ontwikkelt. En in deze tijd, waarin op bijna iedere straathoek een camera alle bewegingen vastlegt, zou dat ook aan de rand van een pas onder handen genomen bosperceel mogelijk moeten zijn. Alles over Groenbeheer plaatste twee camera’s aan de rand van een bosperceel teneinde in een later stadium aan te kunnen tonen dat planmatig plantvakbeheer haar beloftes waar maakt. De resultaten laten uiteraard even op zich wachten, maar we houden u graag op de hoogte middels regelmatige berichten.
The Amazing Stroopwafels en Alles over Groenbeheer

Lang voordat The Amazing Stroopwafels de Oudemaasweg bezongen, stonden er al platanen aan de Oudemaasweg te Zwijndrecht. Of het precies deze weg is die door hen bezongen werd, is ons niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de verharding van de weg dusdanig getransformeerd wordt, dat het voortbestaan van de oude platanen in gevaar komt.

De boomeigenaar wilde hier meer van weten, reden om zich te laten adviseren door Alles over Groenbeheer. Een vraag die wel vaker op ons bordje komt, maar niet bij European Tree Technicians in opleiding. Een perfect project voor de studenten om eens te kijken hoe een dergelijk onderzoek in werkelijkheid plaats vindt. Gelukkig is de huidige groep Helicon-studenten dusdanig enthousiast en leergierig, dat hun aanwezigheid niet bleef bij kijken alleen. Samen met de groep is onderzocht, gebrainstormd, geanalyseerd, overlegd, geëvalueerd en uiteindelijk geconcludeerd.

Overleg Oudemaasweg

Al met al een zinvolle, leerzame dag waarop -naar wij hopen- het certificaat European Tree Technician voor de studenten weer wat dichter bij is gekomen. Voor Alles over Groenbeheer is het prettig om ons enthousiasme te kunnen delen met een groep die net zo bevlogen is als wijzelf.
Leerzaam bezoek Populetum Den Horn

Populetum Den Horn

Uit interesse voor het geslacht ‘Populus’ heeft een aantal collega’s (Jan Caris, Christian Daems, Martijn Vermeer en Evelien Romme) het Populetum in Den Horn bezocht.

Anne de Jong, eigenaar van het Populetum Den Horn, is in 1999 gestart met aanplanten. Het grootste gedeelte (± 65 klonen) van de verzameling populieren is gericht op het behoud en in stand houden van deze mooie soort. Door de import van de Amerikaanse populier (rond 1700) is door kruisingen met de Europese en Amerikaanse populier een groot aantal klonen ontstaan en ontwikkeld. Vele daarvan zijn verdwenen of aan het verdwijnen.

Een vijftigtal verschillende populieren zijn door Anne in een rij uitgeplant en mogen uitgroeien tot volwassen exemplaren.

Een greep uit de collectie P. trichocarpa ‘Blom’,P alba ‘Niva’, P. x canadensis ‘Serotina de Selys’ P. canescens ‘Tower’ P. deltoides, P. x canadensis ‘Agathe F’.Voor het gehele assortiment kunt u terecht op de website van het Populetum www.populetum.nl

Rest ons nog Anne te bedanken voor de gastvrijheid en zijn vakkundige toelichtingen.
Utile dulci

Voor diegenen die het niet weten: de titel van dit stukje is niet de wetenschappelijke naam van een of andere zeldzame boom. Het staat voor ‘Het nuttige met het aangename verenigen’. Precies wat wij gedaan hebben toen we eind maart een studiereis naar Engeland maakten.

Nuttig

vanwege nieuw verworven assortimentskennis, maar ook vanwege allerlei andere groen gerelateerde zaken; docent Corik Geurts bleek in al deze materie van grote waarde. Maar behalve dat is een dergelijke reis natuurlijk ook altijd goed voor teambuilding.

Aangenaam

vanwege alle indrukken, achtergelaten door magnifieke landschappen, tuinen, landhuizen, een enkele abdij maar in ons geval natuurlijk vooral bomen. En het dient gezegd te worden: ook het gezelschap was aangenaam.

Onze reis kende enkele ‘klassiekers’; bomen die veel vakgenoten reeds bezocht hebben. Zo was er de taxus van Tandridge en Crowhurst. Inderdaad, laatstgenoemde is die met het deurtje.

Taxus van Chrowhurst

Via Cowdray park, vooral bekend vanwege de ‘Queen Elisabeth oak’ en de gigantische Castanea’s, reisden we door naar het hotel in Chippenham.

Dag 2 van onze studiereis, de dag dat Alles over Groenbeheer 10 jaar werd, bracht ons naar Westonbirt arboretum, met meer dan 3000 boomsoorten een uiterst interessant object en een bezoek meer dan waard.

Als toetje op deze tweede dag was er nog de oudste tamme kastanje van Engeland in Tortworth. Een moederboom, zeer oud en deels ingestort, omringd door haar indrukwekkende kroost.

Tamme Kastanje Tortworth

Omdat er nog wat tijd over was en omdat we allemaal even nieuwsgierig zijn, bezochten we ook nog de taxus van Much Marcle. Dusdanig van omvang dat er een vijf persoons bankje in gezet is.

Taxus van Much Marcle

Zaterdag 2 april bezochten we Ashton Court, een golvend landschap onder de rook van Bristol. Het aantal ‘Ancient trees’ is ons niet bekend, maar bij wijze van spreken: je struikelt erover.

Ancient trees

Tyntesfield is niet ver verwijderd van Ashton Court. Het is een Victoriaans neogotisch huis en landgoed, beiden de moeite van het bekijken waard. The National Trust zorgt dat het geheel goed bewaard en toegankelijk blijft.

En omdat het slechts 10 km verwijderd was van het hotel, zijn we ook nog naar Lacock abbey geweest, bekend vanwege het gebruik als TV- en filmlocatie. Harry Potter is hier regelmatig aan het werk geweest. Ook hier was de tuin rondom de abdij weer de moeite waard.

Lacock abbey

Zondag was de laatste dag van onze reis, maar linea recta naar Eersel en Assen past niet in onze nieuwsgierige aard. Onderweg bezochten we daarom het Winkworth Arboretum, net als Tyntesfield en Lacock abbey beheerd door The National Trust.

Wederom een prachtig arboretum, vooral vanwege de ligging in het golvende terrein en de verschillende landschappen die hier samenkomen. Helaas nog iets te vroeg om ten volle te kunnen genieten van de kleuren van tal van magnolia’s, azalea’s en boshyacinten, maar desalniettemin zeer de moeite waard.

Tenslotte restte ons nog de voor velen meest indrukwekkende boom van (deze en andere) studiereis: de ‘Majesty’ in Fredville park. Plaatjes kijken is soms mooier dan te vertellen hoe imposant deze boom is.

Het team Alles over Groenbeheer

De reis eindigde zondagavond laat, met 1700 km op de teller voor de Eersel-groep en nog eens 500 extra voor de collega’s uit de vestiging noord.

Al met al was dit studieweekend wederom een uiterst leerzame, gezellige en nuttige overstap naar de overzijde van het Kanaal.
Opname kwaliteit beplantingen Zwijndrecht

Beplanting Zwijndrecht

Beplantingen verslijten. Zelfs de meest geschikte beplanting binnen een specifieke situatie is aan verloop onderhevig, ondanks adequaat groenonderhoud. Reden voor veel eigenaren om hun groenareaal te renoveren.

De gemeente Zwijndrecht is één van hen. Om te kunnen bepalen waar renovatie nodig is, heeft zij Alles over Groenbeheer gevraagd om een overzicht van huidige kwaliteit en functionaliteit van de beplantingen en grasvegetaties. Het overzicht helpt de gemeente in het maken van keuzes omtrent besteding van het gegenereerde renovatiebudget.

Teneinde uniformiteit te waarborgen is gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak: behalve als handleiding voor de opnames functioneert dit document als naslagwerk. Voor de opnames is gebruik gemaakt van GeoVisia. Hiermee zijn allereerst de ‘basisgegevens’ geactualiseerd. Vervolgens zijn kenmerken van de beplanting opgenomen, zoals beheertype, restlevensduur en inrichtingsproblematiek. Gewerkt is conform de standaardisaties van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW.

Als bovenstaande gegevens bekend zijn, dan kan een aanbeveling gedaan worden. ‘Niets doen’ is een mogelijke aanbeveling, net als renoveren of herinrichten van het beplantingsvak en haar directe omgeving.

Na uitvoering van het project is bekend waar en hoeveel aandacht en middelen nodig zijn. Uiteindelijk leidt deze eerste stap tot lagere kosten tegen een hogere kwaliteit.
Hoge bomen vangen veel wind

Maar hoe hoog zijn die bomen nu eigenlijk?

Burgemeester Den Bosch

Tijdens de laatste boomfeestdag heeft de burgervader van de gemeente Den Bosch ontdekt dat bovenstaande vraagstelling eenvoudig te beantwoorden is. Met een boomhoogtemeter van Alles over Groenbeheer en de uitleg van Herman Wevers is dit voor de heer Rombouts voortaan een fluitje van een cent.
Alles over Groenbeheer in de prijzen

Als vaste deelnemer van het NK Maasheggenvlechten zijn alle inspanningen wat betreft trainingen en eerdere deelnames eindelijk beloond. Zondag 13 maart hebben Jan Caris, Herman Wevers, Clemi van Deurzen en Arnold Jansen de tweede prijs veroverd op het Nationale Kampioenschap.

Meidoornhaag

Afbeelding 1: De meidoornhaag die tot vlechtscherm verwordt

Bedoeling van het Maasheggenvlechten is onder andere het méér dan een eeuw oude ambacht in ere te houden. Met handgereedschap, inzicht in groei en snoei van houtige gewassen, samenwerking en doorzettingsvermogen wordt een scheiding tussen kleine weilanden gecreëerd.

Zeker als "buitenstaander" (Eersel ligt immers niet aan de Maas) is tweede worden binnen een veld van circa veertig deelnemende teams een prestatie van formaat. De vier heren van Alles over Groenbeheer hebben zich de streekeigen vlechtmethode eigen gemaakt, met de zilveren hiep als resultaat.

De jury had uitgebreid de tijd nodig om tot een oordeel te komen. Pluspunten waren er voor het handhaven van de doorgang die dassen voor zichzelf hadden gecreëerd.

Jurybeoordeling

Afbeelding 2: Jurybeoordeling

Alles over Groenbeheer feliciteert team Oeffelt met het veroveren van de eerste plaats en het winnen van "de gouden hiep".

Wij willen Mirthe de Haas graag bedanken voor haar inbreng binnen dit evenement.

Eindresultaat

Afbeelding 3: het eindresultaat; goed voor de tweede plaats
Onderzoek Piushaven Tilburg

Jaren geleden is het plan geopperd om de Piushaven te dempen en van hoogbouw te voorzien. De crisis van 2008 gooide roet in het eten. Dit was in feite de redding voor de Piushaven. De oude Tilburgse insteekhaven wordt momenteel omgeven door winkels en horeca en het gebied is aantrekkelijk gemaakt om al recreërend te vertoeven. Daarbij hoorde ook het vervangen van de bestaande bestrating en verhogen van de verblijfsmogelijkheden. Blikvanger in de ‘nieuwe’ oude omgeving zou de rij platanen worden, rondom het water. Inzet was om deze bomen voor het nageslacht te behouden door het uitvoeren van groeiplaatsverbetering. Alle goede bedoelingen ten spijt moet nu geconstateerd worden dat het beoogde doel niet behaald is.

Piushaven Tilburg

Alles over Groenbeheer heeft onderzocht waar het aan schort. Hierbij is samenwerking gezocht met diverse laboratoria, waarbij de kwaliteit van verdichting van het bomengranulaat nucleair is gemeten en waarbij de mineralenhuishouding van de bodem nader is onderzocht. Uiteraard zijn ook handmatig proefsleuven gegraven en grondboringen verricht. De onderzoeksresultaten uit de verschillende methodes zijn samengevoegd om te concluderen dat de hoge Ph-KCl waarde en het hoge natriumgehalte, alsmede het lage gehalte aan organisch materiaal de grootst beperkende factoren zijn voor een gezonde ontwikkeling van de bomen. Bovendien heeft de wortelschade bij de ingrijpende werkzaamheden, alsmede de te forse snoei een negatief effect op de kwaliteit van de platanen.

De boomeigenaar is inmiddels uitvoerig geadviseerd hoe om te gaan met de platanen aan de Piushaven. In het algemeen heeft de gemeente zich ten doel gesteld om in de toekomst dergelijke situaties vóór te blijven. Alles over Groenbeheer heeft daarom een traject opgesteld, voorzien van stroomschema, welke stappen genomen dienen te worden als sprake is van ingrijpende werkzaamheden nabij groen en bomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst zijn vruchten af werpt.
Gemeente Brielle: ontzorgen in optima forma

Heeft u het wel eens meegemaakt? Een sollicitatie, onderhandelen over de ‘prijs’ en dan aangenomen worden?

Wij denken van niet. Waarom word je dan wel op die manier aannemer?

De gemeente Brielle heeft om assistentie gevraagd bij het opstellen van een bestek en alles wat daarmee samenhangt. Zij zijn daarmee niet de eerste - en naar wij hopen en verwachten - niet de laatste opdrachtgever die Alles over Groenbeheer vraagt te assisteren bij het opstellen van een bestek en alles wat daarmee samenhangt.

Waarom wordt dit artikel dan onder het kopje ‘nieuws’ op de website geplaatst? Vanwege de opgestelde EMVI-criteria of Nota van Inlichtingen? Vanwege de begeleiding in de aanbestedingsprocedure? Of door het organiseren van de aanbesteding via TenderNed? Dit alles wijkt niet af van hetgeen inmiddels tot onze dagelijkse bezigheden behoort.

Nee, wat echt bijzonder is in deze opdracht is de aanbestedingsprocedure. Doorgaans is een belangrijke rol weggelegd voor een geschreven ‘Plan van Aanpak’ en de daaruit voortvloeiende puntenwaardering. In dit project is echter gekozen voor het voeren van een dialoog. Op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om zijn aanmelding uiteen te zetten en waar nodig kracht bij te zetten. Voor de gemeente Brielle houdt dit in dat bewuster en beter onderbouwd gekozen kan worden uit geselecteerde ondernemers: de gemeente is ervan overtuigd dat zij hiermee de beste aannemer heeft gecontracteerd, wat uiteindelijk meer zekerheid biedt voor het welslagen van het project.

Uit ondernemerskringen is reeds vernomen dat het prettig gevonden wordt dat zij in de gelegenheid gesteld worden hun werkwijzen en motieven toe te lichten.

Binnenkort verschijnt in Boomzorg een artikel dat betrekking heeft op deze manier van werken.
Actualisatie handboek natuurgebieden gemeente Oss

De gemeente Oss heeft een overeenkomst met stichting Landschapsbeheer Oss. Enkele jaren geleden is op initiatief van deze stichting het ‘Handboek voor natuurlijke groengebieden’ vervaardigd, waarvan de gemeente eveneens gebruik maakt. Het handboek geeft aan waar de natuurgebieden van de gemeente Oss liggen, hoe het beleid per gebied is en welk beheer hier uitgevoerd moet worden. Het handboek is in januari 2013 door Alles over Groenbeheer opgesteld.

Natuur is echter altijd in beweging. Ook het beheertype en dus de wijze van beheren is door de jaren heen aan veranderingen onderhevig. Tenslotte krijgen percelen door herindelingen soms andere eigenaren. Om al deze -en misschien nog meer- redenen is actualiseren van het handboek met enige regelmaat noodzakelijk.

Natuurgebied Oss

Collega’s Evelien, Jan en Martijn van Alles over Groenbeheer hebben de achter ons liggende periode gebruikt om inventarisaties uit te voeren. De nieuw verkregen gegevens zijn direct digitaal verwerkt op kaart. Van de wijzigingen buiten zijn foto’s gemaakt die, indien van meerwaarde, in het handboek verwerkt zijn. Tekst en tabellen zijn aangepast aan de nieuwste situatie, waarmee het handboek weer helemaal ‘up tot date’ is.

Wij zijn ervan overtuigd dat het Handboek de komende jaren opnieuw zijn waarde bewijst.
Gemeente Aa en Hunze: budget bomenonderhoud

Het college heeft de Raad van gemeente Aa en Hunze gevraagd om een substantieel bedrag van € 1.500.000,- , verdeeld in vier gelijke delen over een periode van vier jaar, beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de achterstanden in het bomenonderhoud. De Raad heeft hier tijdens een speciale begrotingsvergadering op 12 november 2015 mee ingestemd. In de aanloop naar de vaststelling van het budget voor het bomenonderhoud heeft Alles over Groenbeheer de te verwachten kosten voor het wegwerken van de achterstanden in het boombeheer in beeld gebracht. Aansluitend zijn de resultaten uit het onderzoek en de benodigde financiën, inclusief een onderbouwing, gepresenteerd aan de Raad. Het gevraagde budget voor de bomen was verreweg de grootste extra post op de begroting. De Raad is echter unaniem tot de conclusie gekomen dat een inhaalslag in het bomenonderhoud noodzakelijk is. Als reactie op de begroting 2016 geeft Groen Links te kennen

"blij te zijn met de flinke financiële injectie die het college geeft aan beheer, onderhoud en herplant van bomen. We komen daarmee tegemoet aan klachten van onze inwoners en onze gemeente ziet er groener en mooier uit!."
Engeland blijft verbazen

Ter lering en -als bomenliefhebbers dus ook- de vermaak besloten Herman en Gabriël nog maar een keer naar de overzijde van de Noordzee te gaan. Bomen, landschappen en parken bezoeken en zien of er nog wat te leren valt. Ik kan u zeggen: iedere keer weer komen we bomen tegen waarvan we nog nooit gehoord hebben. We reisden ditmaal naar het zuidwesten van Engeland; rondom Bristol wilden we enkele locaties bezoeken waarvan gezegd werd dat ze de moeite waard zijn. Niets bleek minder waar.Zoals het nationale arboretum Westonbirt nabij Tetbury met circa 3000 verschillende soorten bomen en nog eens ongeveer 15.000 ondersoorten! Geen schande dus als de bezoeker ze niet allemaal herkent! Het arboretum wordt zeker in de herfst druk bezocht vanwege de veelheid aan kleuren zoals op de foto’s te zien is.

arboretum

arboretum

Wat te denken van de Cornus Amomum Dogwood? Witte en blauwe bessen, rode en groene bladeren aan één struik.

Cornus Amomun Dogwood

Ook de klassieke lindelaan ontbreekt niet in deze bijzondere ‘bomentuin’.

bomentuin

Aangezien het altijd zonde is om het hotel op te zoeken terwijl het buiten nog licht is(het arboretum deed om 17 uur de poorten dicht) zijn we doorgereden naar Tortworth. Daar is de oudste tamme kastanje van Engeland te vinden. Indrukwekkend, met een stamomtrek van ruim 11,5 m! Maar even indrukwekkend als de oude boom zijn de zelfstandige bomen die vanuit de op de grond gezakte takken van de moederboom tot ontwikkeling zijn gekomen. Alleen deze bomen zouden bij ons al op de monumentenlijst komen.

Tamme kastanje

Vier generaties van de Gibbs-familie hebben gezorgd voor de totstandkoming van Tyntesfield. Gibbs is groot geworden door de handel in guano. Hun huis en tuin is momenteel onder beheer van The National Trust. Een gebied van 18,4 hectare, glooiend en aangekleed met

prachtig groen

Prachtig groen

fraaie vergezichten

Fraaie vergezichten

en een leuk huisje

Leuk huisje

Gelukkig was er met ons tempo en een oppervlakte van 18,4 hectare nog ruim tijd over voor een zinvolle middagbesteding. Nabij Bristol ligt een vrij toegankelijk landschapspark, Ashton Court Estate. In onze voorbereiding hadden we gezien dat hier een groot aantal veterane bomen staat, wat ons natuurlijk nieuwsgierig maakte.Bij het oprijden van het terrein was ons oog al gevallen op een roedel edelherten. Fascinerend om te zien hoe zwaar het leven van het alfamannetje is.

Alfamannetje

De meeste veterane bomen die we hier vonden waren zomereiken, maar dat wil niet zeggen dat je naar huis kunt gaan als je één van die eiken gezien hebt. Mooi om te zien is dat iedere boom op haar eigen manier de tand des tijds heeft doorstaan en dat dit door de mensen ‘op zijn beloop’ wordt gelaten. Niks knotten, kandelaberen, kandelaren, opkronen , rooien of noem maar op. Gewoon lekker laten zoals het is.

Veterane bomen

Veterane bomen

Wat te denken van deze gewone es (nu ja, ‘gewoon’?)

Gewone es

Wat dichter bij het huis is de omgeving parkachtig, wat niet inhoudt dat het minder fraai is. Er staat onder meer een Quercus ilex met een kroondiameter van bijna 40 meter.

Quercus ilex

De volgende foto herinnert u eraan dat we nog steeds in de herfst zitten.

Herfst

Tot slot willen we laten zien dat de ceder als solitair een imposante verschijning kan zijn.

Libanonceder

Al met al een korte, vermoeiende (zeker als je het vliegtuig mist) maar zeer geslaagde studiereis. Aanrader!
Groenestein Beheersoftware: bibliotheek werkzaamheden in het groen

Voor Groenestein Beheersoftware ontwikkelde Alles over Groenbeheer een bibliotheek van werkzaamheden. Gebruikers van de groene beheerprogrammatuur van Groenestein Beheersoftware kunnen gebruik maken van deze bibliotheek. Ze zijn opgesteld op basis van de Kwaliteitsgids Openbare Ruimte van het CROW. De normering is opgesteld op basis van IMAG normen en voor onderdelen waar deze niet voorhanden waren zijn praktijknormen ingezet. Aan iedere werkzaamheid is een catalogusnummer uit de RAW systematiek gekoppeld. Indien de beheerder met de software een planning opstelt heeft hij onmiddellijk de beschikking over de basis van een RAW bestek voorzien van een calculatie in uren en euro’s.

In de bibliotheek zijn ongeveer 150 beheertypen op verschillende kwaliteitsniveaus (A, B en C) opgenomen. Doorrekenen van beheeralternatieven zijn op eenvoudige wijze en in een oogwenk opgesteld.
Gemeente Weert: bezuinigingsvoorstel groenbeheer

De gemeente Weert, groenste stad van Nederland, Europa en Regio van de wereld ontkomt ook niet aan de bezuinigingsdrift van de regering. Maar liefst €300.000 structureel bezuinigen op een budget van € 1.400.000,- ; het zal je maar opgelegd worden. Weert heeft Alles over Groenbeheer gevraagd om hiertoe een voorstel te schrijven. Kijkend naar de opbouw van het groen en de adviezen die gegeven zijn, onder andere door de stichting Entente Florale, is Alles over Groenbeheer tot de conclusie gekomen dat er prima mogelijkheden zijn om de bezuinigingsdoelstelling te bereiken. Met als motto ‘meer kwaliteit voor een lagere prijs’ zijn de voorstellen ingediend. Met de adviezen gaat de beheerafdeling nu naar de gemeenteraad. Indien zij groen licht geeft gaan de bezuinigingsvoorstellen uitgevoerd worden en wij beloven u: Weert wordt mooier, groener en krijgt nog meer kwaliteit.
Gemeente Ede: assistentie van de directie UAV.

De gemeente Ede heeft door Alles over Groenbeheer een RAW Raamcontract op laten stellen voor het beheer van haar bomen. Het bestek is aanbesteed en nu vraagt de gemeente Ede of Alles over Groenbeheer haar kan ondersteunen bij het voeren van de directie UAV. Tijdens dit traject willen de medewerkers van de gemeente Ede alles leren van de RAW systematiek en de UAV. Een dienst die ons past. Eén van de acht European Tree Technicians gaat deze klus klaren. Mocht hij of zij, om wat voor reden dan ook, een keer verhinderd zijn dan neemt één van zijn zeven collega ETT dit zonder problemen over. De aannemer en de gemeente lopen hierdoor nimmer vertraging op in het uitvoeringstraject.Gemeente Zwijndrecht: stappenplan herinrichting boombeplantingen.

boom Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht wordt bij de herinrichting van het stedelijk gebied terzijde gestaan door het ingenieursbureau Drechtsteden. Dit bureau heeft voornamelijk civieltechnische kennis. Veelal richten zij zich tot Alles over Groenbeheer voor boomtechnische adviezen. Helaas bleek dat het ontwerp wel eens wat definitiever was op het moment van interventie waardoor onnodig veel groen alsnog moest wijken of bomen behouden werden met een geringe toekomstverwachting. Om dit te voorkomen is een stappenplan opgesteld. Dit geeft weer wanneer welke acties nodig zijn van een boomtechnisch adviseur in een herinrichtingsproject.
AVRI: RAW bestek maaien gazons, bermen en watergangen.

Enige tijd geleden heeft AVRI het beheer van de buitenruimte overgenomen van onder andere de gemeenten Neder-Betuwe, Buren en Neerijnen. Van alle drie de gemeenten ontving Alles over Groenbeheer regelmatig opdrachten. We zijn blij dat AVRI zich nu tot ons richt zodat we indirect kunnen blijven werken voor deze gemeenten.

Het bestek wordt in drie percelen, voor iedere gemeente één perceel, opgesteld en aanbesteed. Het richt zich op het maaibeheer van de gazons, bermen en watergangen. Er is bij Alles over Groenbeheer veel kennis over aanbesteden en RAW systematiek. Reden voor AVRI om te kiezen voor ons bedrijf.
Gemeente Maastricht: participatiewet en boombeheer

De gemeente Maastricht wil haar bomen volledig in eigen beheer onderhouden. Zij heeft Alles over Groenbeheer gevraagd om een overzicht te maken van benodigde mens en machine-uren. Ook dienen de kosten hiervoor inzichtelijk te worden. Uit de rapportage dient te blijken of inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt haalbaar is. Onder begeleiding van de bomenploeg wordt mensen een kans geboden om deel te nemen aan het arbeidsproces. Later dienen zij door te stromen naar een andere baan. De gemeente Maastricht geeft hiermee een prima invulling aan de Participatiewet. Alles over Groenbeheer is blij dat ze de gemeente kan adviseren met berekening arbeidsbehoefte en Participatiewet.
Recreatieschap Hitland: begeleiden dunning en eindkap bospercelen

Hitland

Het recreatieschap Hitland beheert circa 90 hectare bos. Alles over Groenbeheer adviseerde het schap over het beheer van haar bossen. De belevingswaarde voor de gebruikers van het gebied moest hoger komen te liggen en de veiligheid diende eveneens gewaarborgd te zijn. Alles over Groenbeheer heeft daarop een dunning uitgezet waar het accent gelegd is op veiligheid en biodiversiteit. Enkele bospercelen met populieren worden in het kader van de veiligheid geheel gekapt. Herplant wordt uitgevoerd met diverse populierensoorten. In de randen worden struikvormers geplant.

De dunning wordt in een vierjarige cyclus gedaan. Het is iedere keer weer een ware uitdaging om dit met zo min mogelijk schade aan bos en paden te doen in dit voormalig veenweide gebied met een grondwaterstand van -35 tot -60 cm onder maaiveld. Onze stagiaire Gijsbert Twigt, ornitholoog in hart en nieren, volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van de vogelstand.
Gemeente Helmond; ondersteuning Team Beheer Openbare Ruimte

Afgelopen jaar ondersteunde Alles over Groenbeheer het Team Beheer Openbare Ruimte bij het opstellen van de RAW bestekken. Dat deed zij met een team van één projectleider en twee technisch medewerkers. Omdat de samenwerking uiterst efficiënt en prettig was heeft de gemeente Helmond dit jaar weer een beroep op ons gedaan. Eén van de medewerksters van het Helmonds team is binnenkort voor langere tijd afwezig; ons team vangt deze absentie op. De assistentie richt zich deze keer wederom op het schrijven van bestekken, maar nu aangevuld met calculatie, bestandsbeheer en strategische adviezen op gebied van aanbesteding.
Ringbaan West Tilburg

In 2012 vroeg de gemeente Tilburg om een kwaliteitsbepaling van de linden aan de Ringbaan West uit te voeren. Hieruit kwam naar voren dat behoud van de bomen gezien de slechte conditie, de ondergrondse groeiwijze in combinatie met de voorgenomen reconstructie niet zinvol was. In 2014 is beoordeeld of het eerdere advies nog van kracht was. Vastgesteld is toen dat de teloorgang zich volgens verwachting voortzette, reden om met de gehele weginrichting volledig opnieuw te beginnen.

Tijdens het ontwerp van het tracé is in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg en het civieltechnisch adviesbureau boven- en ondergrondse groeiruimte gecreëerd.

Bij de uitvoering van het project treedt Alles over Groenbeheer adviserend voor en controlerend namens de gemeente Tilburg op. De gerealiseerde ruimte garandeert dat de nieuw te planten bomen een periode van minimaal 60 jaar probleemloos kunnen groeien. Dankzij geadviseerde groeiplaatsconstructies en groeimedium doen zij dit zonder schade aan het civieltechnisch werk te veroorzaken.
Assistentie bedrijfsvoering Waterschap Peel en Maasvallei

Na de reorganisatie van de bedrijfsvoering zitten er nog wat knelpunten in praktische uitvoering van het model. Waterschap Peel en Maasvallei heeft Alles over Groenbeheer gevraagd of zij haar wil ondersteunen en adviseren bij de ingebruikname hiervan. Er vinden individuele gesprekken plaats met medewerkers van de uitvoerende dienst en het middenkader. Tevens zijn we aanwezig bij de groepsbijeenkomsten. Na analyse van de gesprekken wordt het Waterschap geadviseerd op welke wijze de laatste plooien glad gestreken kunnen worden.

Alles over Groenbeheer voert als slogan ‘de sleutel tussen beleid en beheer’. Dat zij zich hierin onderscheidt op vakinhoudelijk gebied was velen reeds bekend. Dat zij dit in de organisatorische kwesties niet alleen intern maar ook extern verwezenlijkt was u wellicht nog niet bekend.
Monitoring Essentaksterfte provincie Flevoland

De provincie Flevoland beheert circa 5.575 stuks essen als laanboom en 124 ha beplanting, waarin de es hoofdhoutsoort is. De provincie maakte zich zorgen om het lot van deze bomen, vanwege de essentaksterfte, die op dat moment massaal de kop op stak.

In 2012 is door Alles over Groenbeheer een ‘nulmeting’ uitgevoerd. Alle individueel beheerde en groepsgewijs geplante essen in bos en beplanting zijn beoordeeld op conditie. De conditiebepaling vindt plaats volgens de inventarisatiemethode van Kirisits en Freinschlag. Deze methode is speciaal gericht op de beoordeling van de symptomen die een indicatie zijn voor de aanwezigheid van essentaksterfte. Na de nulmeting is tussen 2013 en 2015 steekproefsgewijs een herhaling van de opname uitgevoerd bij 10% van de essen. Uit de monitoring blijkt dat, ten opzichte van de nulmeting, het percentage laanbomen met een goede conditie in drie jaar met ruim 20 is gestegen. Het aantal bomen met een verminderde conditie is gezien over drie jaar met 12,8% gedaald. Ook de situatie in de beplanting is verbeterd: het percentage met een goede conditie is met 13 gestegen en het een verminderde conditie is met ruim 14% gedaald.

Alles over Groenbeheer heeft ook in 2015 een steekproef uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek en daarmee een blik op de verdere ontwikkeling van de essentaksterfte in Flevoland verschijnen binnenkort op deze website. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: de verbetering zet zich door!
Zwijndrecht: eerst onderzoeken, dan pas rooien... Of toch niet rooien?

boom Zwijndrecht

Het is eigenlijk altijd pijnlijk als goede bomen verwijderd worden omdat ze jaren geleden boven een te vernieuwen rioleringsbuis geplaatst zijn. En zeker als betreffende bomen onderdeel uitmaken van een bestaand ontwerp, dat geweld aangedaan wordt als de bomen verdwijnen. Redenen genoeg om eens nader te bekijken of dit niet anders kan.

Zo geschiedde in Zwijndrecht, waar niet gekozen werd voor de makkelijkste weg, te weten het rigoureus verwijderen van alle bomen, maar waar nader bekeken werd of dit wel nodig was. Alles over Groenbeheer heeft onderzocht hoe de wortels zich door de Zwijndrechtse bodem verspreiden: is er daadwerkelijk een conflict met de ondergrondse infrastructuur?

En dan blijken minder goede groeiplaatsomstandigheden soms wel eens goed van pas te komen. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat de bomen zich niet diep (hoge grondwaterstand) en niet wijds verspreid hadden. Het leek alsof de wortels eerst de volledige kluit bezet hadden en daarna gelijkmatig rondom hun heil gingen zoeken. Slechts direct onder het gazon heeft extensief verdere verspreiding plaatsgevonden.

En dat maakt behoud van de bomen eigenlijk vrij eenvoudig. Met gebruikmaking van een kluitbak kan een specialist de bomen, eenvoudig gezegd, tijdelijk ‘aan de kant zetten’. Na uitvoering van de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur kunnen de bomen hun oude plaats weer innemen. Uiteraard na het verbeteren van de omliggende omstandigheden, zodat de bomen weer tientallen jaren verder kunnen.

Op de bijgevoegde afbeelding kijk je als het ware onder de wortels door.
Ondersteuning kapaanvraag Tynaarlo

Voor de gemeente Tynaarlo is collega L. Rademaker gevraagd een kwaliteitsbepaling te verrichten bij 181 bomen. Locatie is de Groningerweg Eelderwolde.

De afgelopen twee jaar is de ontwikkeling van de bomen nauwlettend gevolgd door medewerkers van de gemeente. De verminderde conditie van de bomen was reeds vastgesteld door de gemeente, reden om voor tachtig bomen kapvergunning aan te vragen.

Op dit voornemen is door belanghebbenden een aantal reacties ontvangen. Ook is een petitie opgesteld tegen het kappen van de (voornamelijk) eiken. De gemeente heeft als respons aan Alles over Groenbeheer gevraagd de kwaliteit van de bomen te beoordelen, voorzien van onderbouwing. Het gegeven dat ons adviesbureau geen partij is in de gehele procedure en dus een objectief oordeel kan vellen over het lot van de bomen, heeft geleid tot uitvoering van het werk.

L. Rademaker, als European Tree Technician in dienst van genoemd bedrijf, heeft deze opdracht op zich genomen. Het resultaat is door de gemeente Tynaarlo inzichtelijk gemaakt via de gemeentelijke website. Het gehele proces, inclusief de rapportage, is hier te bekijken.
Vele wegen leiden naar Rome

boomverankering in rome

Oftewel: boomverankering kan op allerlei manieren. Niet alle verankeringen zijn boomtechnisch gezien verantwoord, maar tot op heden staat de boom nog steeds overeind!

Gezien tijdens de studiereis die twee collega's onlangs ondernamen naar de Italiaanse hoofdstad Rome.
Prijzen voor bestekken in openbaar groen: voorzichtig opgaande lijn

Door onderstaande link te openen kunt u een artikel met Herman Wevers lezen, dat onlangs in ‘Stad en Groen’ verscheen. In het artikel vertelt Herman Wevers over de ontwikkelingen in de prijzen van openbaar groen bestekken.

Klik hier om het artikel te lezen.
Stagiaire terug in de tijd

Elise Ching, studente toegepaste biologie aan Helicon MBO4, loopt stage bij Alles over Groenbeheer. Als stageopdracht heeft zij een project in het Openluchtmuseum Arnhem gekozen. Elise gaat terug in de tijd en stemt het ontwerp voor de tuin van een van de monumentale boerderijen af op de situatie zoals deze geweest is rond 1650. Deze opdracht is gekozen omdat bij deze boerderij naar alle waarschijnlijkheid een grote moestuin lag en omdat Elise na haar studie toegepaste biologie door wil studeren aan de HAS, richting Voedingsmiddelen technologie. De ‘nog te realiseren historische tuin’ wordt voorzien van hedendaagse technische snufjes om de bezoekers op een hypermoderne manier inzicht te bieden in het hoe en waarom van de tuin. De stagebegeleider van Elise, Arnold Jansen, gaat er samen met zijn collega’s voor zorgen dat Elise terug kan kijken op een prachtige en leerzame stage.
Succesvolle informatieavond gemeente Aa en Hunze

Op donderdag 29 januari heeft de commissie leefomgeving van de gemeente Aa en Hunze een informatieve bijeenkomst gehouden over het beheer van haar bomen. De gemeente Aa en Hunze beheert circa 60.000 stuks laan- en straatbomen. Uit ons onderzoek is gebleken dat sprake is van een beheerachterstand. Herman Wevers heeft uiteengezet hoe groot de achterstand is en heeft oplossingsrichtingen aangegeven. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt waardoor de beheerachterstand op korte termijn weggewerkt wordt. Expliciet is aangegeven dat het niet aan de kwaliteit van de ‘snoeiploeg’ van de gemeente Aa en Hunze ligt. Deze ploeg levert kwalitatief uitstekend werk. De oplossing zou gezocht kunnen worden in het vergroten van de capaciteit van de bomenploeg.

De vergadering is opgenomen en hier te beluisteren.

Na de vergadering heeft RTV Drenthe Herman Wevers geïnterviewd. Dit is hier te beluisteren.
Hoofdstuk 51: Groenvoorzieningen RAW Standaard herzien

De CROW werkgroep “herziening hoofdstuk 51’ is gereed met het werk. Onder voorzitterschap van Herman Wevers heeft de werkgroep enkele maanden intensief gewerkt aan een volledige herziening. Daarbij is de inhoud van het hoofdstuk niet gewijzigd. De samenhang en logica van de opbouw is nu wel aanmerkelijk groter. In de nieuwe RAW Standaard 2015 treft u deelhoofdstukken aan met elk een eigen thema, zoals: ‘51.3: sportvelden’ en ‘51.5 Onderhoud bomen’. Tevens zijn de RAW catalogusnummers voor een groot gedeelte aangepast. De nummering van de hoofdcodes sluit nu naadloos aan op de deelhoofdstukken. In de video wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld uitgelegd waarom CROW besloten heeft om het hoofdstuk te herzien.
NK Maasheggenvlechten 2015

De regelmatige bezoeker van onze site is reeds op de hoogte van de jaarlijkse deelname aan het NK Maasheggenvlechten. Ook dit jaar zijn we weer van de partij. Tussen Beugen en Oeffelt vindt de editie van 2015 plaats. Het gaat dit jaar om de tiende NK: een mooi jubileum met, als het aan ons ligt, een Eerselse winnaar. En omdat zelfs de collega’s van Alles over Groenbeheer nog wel enige oefening kunnen gebruiken, is het gereedschap wederom uit de kast gehaald. Ook de digitale camera is ter hand genomen, met onder andere de volgende twee foto’s als resultaat.


Als u de collega’s wilt aanmoedigen, of als u gewoon een gezellige dag wilt hebben, dan bent u van harte uitgenodigd. Op 8 maart vindt het NK plaats; het vlechten start om 11 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.maasheggen.nl
Engeland 2014


Sinds enkele jaren krijgen we een personeelsuitje aangeboden dat goed aansluit bij onze gezamenlijke bomenliefhebberij. Met alle medewerkers steken we het Kanaal over om ons te verbazen over de dingen die Engeland ons te bieden heeft.Zuid Engeland is rijk aan monumentale bomen. Ondertussen hebben we de meeste ‘bekende bomen’ door de jaren heen wel gezien. Behalve individuele bomen zijn we eveneens graag te gast bij de eigendommen van de ‘National Trust’. Dit is een instelling die plaatsen van historisch belang of natuurlijke schoonheid onder haar hoede heeft.

Enkele foto’s van de laatste reis willen we u niet onthouden. Te zien is onder andere géén echte tonderzwam, een enorme Quercus frainetto , een beuk die zeker niet omvalt en een Araucaria araucana. Laatstgenoemde soort wordt vaak ondergewaardeerd, maar zoals op de foto te zien is, is dat soms ten onrechte.


Terreinmeubilair: óók openbare ruimte!

Zoals onze bedrijfsnaam al aangeeft, vormt ondersteuning en advisering met betrekking tot het groenbeheer onze kernactiviteit. Soms echter bereiken ons vragen van klanten waarmee wij de kern verlaten en een zijpad mogen bewandelen. Zo heeft de gemeente Zwijndrecht aangegeven meer inzicht te willen verkrijgen in het beheer van hun terreinmeubilair. Terreinmeubilair is immers, net als het openbare groen, onderdeel van de openbare ruimte. Hoeveel van welk type terreinmeubilair bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Zwijndrecht? Wat is de fysieke staat van de voorzieningen? Hoe hoog of hoe laag zijn de jaarlijkse onderhouds- en vervangingskosten?

terreinmeubilair bord

Collega Yoran is verantwoordelijk voor de opnames in Zwijndrecht. De administratieve gegevens die Yoran verwerkt worden interactief gekoppeld aan een digitale kaart. Als Yoran gereed is dan beschikt de gemeente over een digitaal overzicht van opgenomen beheerelementen op kaart en in tabelvorm. Maar niet alleen de hoeveelheid en het type terreinmeubilair wordt opgenomen. Ook de kwaliteitskenmerken worden beoordeeld volgens de richtlijnen in de ‘Kwaliteitsgids Openbare Ruimte’ van het CROW. Aan de hand van de opgenomen gegevens worden de beheer- en vervangingskosten berekend over de komende tien jaar.Maasheggen Openluchtmuseum

maasheggen openluchtmuseum

Zoals aangekondigd is het vlechtteam van Alles over Groenbeheer 20 december actief geweest op het Openluchtmuseum te Arnhem. In het team waren drie van onze acht European Tree Technicians actief, een garantie dat op basis van goed onderzoek de juiste beheeringrepen gepleegd zijn. De meidoornhaag is volgens de maasheggenmethode gevlochten en vervangt het gazen hekwerk. De schapen nemen het beheer nu over. Een bijdrage van Alles over Groenbeheer aan het cultureel erfgoed in Nederland.

In de nieuwste Tuin en Landschap, zoals verschenen op 1 januari 2015, is een artikel opgenomen over dit onderwerp.
Hagen vlechten op het Openluchtmusem

Op zaterdag 20 december gaat het vlechtteam van Alles over Groenbeheer naar het Openluchtmuseum te Arnhem. Rob Plomp, de verantwoordelijk groenbeheerder van het museum, heeft Alles over Groenbeheer uitgenodigd om op het museum een stuk haag te vlechten. Een dergelijk stuk cultureel erfgoed mag op dit museum niet ontbreken. We zijn er trots op dat het museum het vlechtteam van Alles over Groenbeheer gevraagd heeft. Er worden extra collega's ingezet om de bezoekers te informeren over vlechthagen. Op deze dag worden ongeveer 6.000 bezoekers verwacht.
Renault Zoe: Alles over Groenbeheer, natuurlijk elektrisch

Nieuw in het wagenpark van Alles over Groenbeheer is de Renault Zoe. Het betreft een volledig elektrische auto. Het kan zijn dat u voorafgaand aan een bezoek gebeld wordt met de vraag: beschikt u al over een oplaadpunt? Als dat zo is, dan is de kans groot dat gebruik gemaakt wordt van de Renault Zoe. Naast deze uitermate milieuvriendelijke auto beschikt Alles over Groenbeheer over Reault Kangoo met motoren die in de emissieklasse ‘Euro 5’ vallen. Op deze wijze draagt ook Alles over Groenbeheer bij aan het terugdringen van de uitstoot van C02.
Weert na Groenste stad van Nederland én Europa nu: Groenste regio van de wereld!

bloemen weert

De gemeente Weert is verkozen tot groenste regio van de wereld. De jury was vol lof over het beheer van de bomen. Weert scoorde daar een negen, het hoogste cijfer van alle deelnemers.

Alles over Groenbeheer is er trots op dat Planmatig Boombeheer® bijgedragen heeft aan deze wereldtitel. Weert hanteert deze succesvolle, door Alles over Groenbeheer ontwikkelde, beheermethode inmiddels enkele jaren.

Hartelijke felicitaties voor Weert van het gehele team van Alles over Groenbeheer!
Seminar duurzame onkruidbeheersing

Duurzame onkruidbeheersing, ofwel het effectief bestrijden van kruidachtige planten op ongewenste plaatsen, tegen een redelijke kostprijs en volgens de geldende richtlijnen, is een breinbreker voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 30 september en 1 oktober 2014, waarbij duurzame onkruidbeheersing centraal staat.

Deskundigen met wisselende achtergronden leiden workshops waarbij diverse kanten van het onderwerp belicht worden. Doel is het vergaren van nieuwe kennis en het uitwisselen van ervaringen over de omgang met onkruidbeheersing.

Alles over Groenbeheer is mede-initiator van het seminar. Herman Wevers legt op geheel eigen wijze 'milieuvriendelijke' EMVI-criteria onder het vergrootglas.

U bent van harte uitgenodigd om deel uit te maken van de aanwezige beleidsmedewerkers, hoofden van dienst, verantwoordelijke personen voor de onkruidbestrijding in hun gemeente en andere geïnteresseerden. Via de volgende link kunt u zich inschrijven voor deelname aan twee workshops: www.duurzameonkruidbeheersing.nl
Euroforest en Champenoux

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de bosbouwsector hebben enkele van onze medewerkers de bosbouwtentoonstelling 'Euroforest' bezocht. Op de vroege ochtend van 19 juni vertrokken vier collega's naar Saint Bonnet de Joux, gelegen op ongeveer 50 km ten noordwesten van het Franse Mâcon.

Rond het middaguur arriveerden we bij genoemde tentoonstelling. Bij dit internationale evenement kunnen bezoekers meer te weten komen over de diverse onderdelen en ontwikkelingen binnen de sector. Diensten worden aangeboden, producten worden getoond. Het bosrijke en geaccidenteerde terrein rondom Saint Bonnet de Joux is uitermate geschikt om het publiek te tonen wat de mogelijkheden zijn van de nieuwste gadgets en, soms op spectaculaire wijze, van nagelnieuwe bosbouwmachines.

Elke vier jaar wordt het evenement georganiseerd, waarbij in ieder geval voor de bezoeker alles tot in de puntjes geregeld is. Beheersing van de Franse taal is een pré! Maar ook al is die beheersing er niet: er valt genoeg te zien, te leren en te proeven (want zoals op alle evenementen wordt ook hier aan de inwendige mens gedacht).


En het is altijd goed om met collega's de kantoortuin eens te verlaten. Op www.euroforest.fr is een nadere toelichting uiteengezet betreffende het evenement.

En aangezien we bomen nog altijd hoog in het vaandel hebben staan, konden we de verleiding van een arboretum op de terugweg niet weerstaan. Dus nabij Nancy de grote weg verlaten om in Champenoux onze kennis op peil te houden, of zelfs uit te breiden. Het arboretum ligt enigszins afgelegen: verwacht hier geen aangelegd park met parkeervoorzieningen voor bussen!

Juist vanwege deze 'ongeorganiseerde ongeschondenheid' was het een prachtig arboretum. Het is toch iedere keer bijzonder om het resultaat te zien van bomen die binnen hun natuurlijke omgeving kunnen gedijen zonder noemenswaardig ingrijpen van de mens. Boompjes die we vooral uitschelden voor 'bomen van derde orde grootte' blijken dan ineens uit te groeien tot de eerste orde grootte. De Magnolia acuminata links op de afbeelding is beslist geen kleintje en kom je niet iedere dag tegen!

Al met al een prima besteding van het weekend, waarin we in ieder geval weer wat nieuwe kennis toegevoegd hebben aan onze bestaande kennis.
Authentiek gevlochten maasheggen: beter dan prikkeldraad

maasheggenvlechten door team alles over groenbeheer

Op de tweede zondag van de maand maart wordt het NK Maasheggenvlechten 2014 georganiseerd in het Noord-Brabantse Oeffelt. Bij dit internationale evenement wordt jaarlijks gestreden om de wisseltrofee “De Gouden Hiep”. Jan Caris, Clemi van Deursen, Herman Wevers, Mirthe de Haas en ‘man van de streek’ Arnold Jansen gaan met 135 andere strijders het gevecht aan. Vanaf 11 uur bent u uitgenodigd om Alles over Groenbeheer als heggenvlechters aan te moedigen.

Daarnaast kunnen allerlei activiteiten ondernomen worden, kunnen demonstraties en stands bekeken worden onder het genot van een drankje of hapje. Op de foto’s zijn de resultaten van noeste trainingsarbeid te zien. Meer informatie is te verkrijgen via de website: www.maasheggen.nl