verbetering bodemkwaliteit

VERBETERING BODEMKWALITEIT:
VAN GROEIMEDIUM NAAR GRAAIMEDIUM

Groeiplaatseisen boom               Veel groenbeheerders krijgen binnen hun beheergebied  te maken met bomen die niet het gewenste eindbeeld bereiken. Of met bomen die niet aan de beoogde functie voldoen. Misschien nog wel…